Servicii

Psiholog Ana Tatu  oferă următoarele servicii psihologice: 

PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE

* evaluare clinică și consiliere

 * psihoterapie ABA (terapie comportamentală aplicată în tulburările de spectru autist)

PSIHOLOGIA MUNCII ȘI ORGANIZAȚIONALĂ

* evaluare în contextul muncii

PSHOLOGIA TRANSPORTURILOR

* evaluare permis auto A, B

* consiliere specifică securității traficului

PSIHOLOGIA APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE

* evaluare deținere și utilizare arme și muniții supuse autorizării

* asistență psihologică în domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale

Psiholog Ana Tatu deține următoarele competențe:

Evaluare psihologică clinică: evaluare psihologică cu referire la factorii psihologici implicați/relevanți pentru sănătate și boală, la copii și adulți, cu relevanță pentru individ, cuplu, familie, grup/organizație – exemplificativ, identificarea factorilor psihologici implicați în sănătate, dezvoltare și tulburare/boală mintală, handicap/dizabilități, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerințe educaționale speciale – CES, tulburări de neurodezvoltare, contribuții la validarea unor metodologii și instrumente de evaluare psihologică clinică, acordarea de feedback oral persoanelor în urma evaluării psihologice, redactarea de rapoarte scrise de evaluare psihologică clinică.

Intervenție psihologică clinică și consiliere primară, pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală, în cazul copiilor și adulților, administrate individual, în cuplu, familie sau grup – exemplificativ: autocunoaștere/ optimizare/dezvoltare personală/psihologie pozitivă/coaching psihologic, promovarea sănătății și prevenirea patologiei, intervenții paliative, asistență psihologică clinică a copiilor cu CES, participarea la validarea metodelor de asistență psihologică clinică, participare în implementarea de proiecte în consiliere psihologică/sănătate individuală și de grup.

Evaluarea psihologică și diagnoza la nivel de post, individual și de grup: evaluarea contextului muncii – analiza psihologică a muncii și elaborarea fișelor de post, în funcție de caracteristicile contextului organizațional; evaluarea indivizilor – psihodiagnostic individual în vederea angajării, autorizării/menținerii în funcție sau la solicitarea instituțiilor abilitate, conform legislației în vigoare; evaluarea grupurilor – evaluarea psihologică a grupurilor, respectiv diagnoza percepțiilor și construcțiilor mentale tipice pentru membrii unui grup și diagnoza diferențelor intergrupale; evaluarea sistemelor –  evaluare sisteme, procese, proceduri, politici – exemplificativ: sistemul de selecție dintr-o organizație; acordarea feedbackului – feedback oral persoanei/grupului examinat(e) în urma evaluării psihologice; redactarea de rapoarte – redactarea unui raport scris referitor la evaluarea psihologică individuală/de grup.

Evaluare psihologică în domeniul psihologiei transporturilor: demersul de cunoaștere, prin mijloace de investigare specifice, a configurației factorilor psihologici implicați în activitatea de conducere a vehiculelor și stabilirea profilului aptitudinal individual, în scopul identificării cazurilor care prezintă riscuri pentru propria persoană sau pentru ceilalți participanți la trafic. Implică utilizarea instrumentelor de evaluare psihologică: observație/anamneză/ interviu/teste, adecvate scopului pentru care se face evaluarea. Implică formularea unui diagnostic psihologic pe baza rezultatelor și formularea de avize/recomandări pentru: obținerea categoriilor de permis auto A, B.

Intervenție/consiliere specifică securității traficului: orientarea clientului spre un algoritm de intervenții în sensul minimizării comportamentului periculos/disfuncțional în trafic. Include planificarea intervențiilor – elaborarea unui plan pertinent pentru atingerea obiectivelor propuse prin serviciul solicitat: autocunoaștere în vederea minimizării dificultăților în parcurgerea programului de formare, a determinării modalităților de compensare a eventualelor aspecte deficitare din profilul aptitudinal, elemente de conduită preventivă/defensivă, instruire privind percepția și asumarea riscului, a controlului comportamental perceput și controlului emoțional, intervenții orientate spre schimbarea intențiilor comportamentale. Include evaluarea serviciului propus – evaluarea serviciului în ceea ce privește utilitatea, satisfacția clientului, costurile, ținând seama de contextul intervenției solicitate. Realizarea de intervenții/consiliere specifice/specifică în cazurile situațiilor problemă în parcurgerea programului de formare pentru obținerea categoriilor de permis A, B și școlarizări pentru funcții în siguranța circulației rutiere, feroviare, metrou.

Evaluare psihologică aplicată în domeniul securității naționale: Evaluarea psihologică în vederea selecției pentru angajare/admitere în instituțiile de învățământ din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; evaluarea psihologică în vederea supravegherii sănătății personalului din instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; evaluarea psihologică pentru deținerea și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării; evaluarea psihologică pentru a desfășura operațiuni cu materiale și substanțe explozive; evaluarea psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale, conform reglementărilor legislative în vigoare; evaluarea contextului muncii în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale în funcție de caracteristicile mediului organizațional; diagnoza climatului organizațional în scopul optimizării funcționării instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Intervenție psihologică de specialitate în domeniul securității naționale: asistența psihologică a personalului instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, prin programe și măsuri specifice, menite să asigure condițiile privind adaptarea la mediul de muncă specific, creșterea performanțelor profesionale, identificarea timpurie a semnelor/simptomelor tulburărilor psihice și remisiunea stărilor disfuncționale, precum și menținerea sănătății psihice a asistaților; asistența psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale, conform reglementărilor în vigoare; consiliere psihologică în specialitate; activități specifice psihologiei operaționale în vederea asigurării psihologice a operațiilor militare, misiunilor, intervențiilor și acțiunilor operative.

Psiholog Ana Tatu, cu drept de liberă practică în psihologie clinică, consiliere psihologică, psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor, psihologie aplicată în domeniul securității naționale